Kategoriarkiv: Danmark

Helsingör till Hornbaeck i september

Jag tror att området norr om Helsingör inte är särskilt känt bland skåningar. Synd, för där finns mycket fint. Vi tog en promenad norrut till Hellebaeck och sen tåget till Hornbaeck. Efter ett bad tog vi tåget till Helsingör. Vi började med Helsingörs nyare begivenheter. Kulturvarvet är imponerande med nytt bibliotek, konsertlokal, museum, mm. Det marina museet i den gamla dockan är också imponerande.

Från det nya biblioteket i Helsingör

Från det nya biblioteket i Helsingör

Helsingörs bibliotek

Helsingörs bibliotek

Den f d skeppsdockan

Den f d skeppsdockan

Det marina museet

Det marina museet

Norrut från Helsingör kan man gå längs vägen eller uppe i skogen

Söderut från Helsingör kan man gå längs vägen eller uppe i skogen

Efter hamnområdet förbi Kronborgs slott finns ett parti med sanddynor och sandstrand. Förbi Marienlyst hotell och konferensanläggning kan man slinka ner på en stig mot vattnet. Där finns också bad och en trevlig stig längs de fina husen. Sen får man ta sig upp till vägen och följa denna en bit på trottoaren. Nya grönområden med badmöjligheter dyker upp. Stora bokträd växer på båda sidor om vägen. Vid andra tillfällen har jag gått uppe i bokskogen på landborgen. Bussen på denna sträcka är indragen sen en tid tillbaka även om skyltarna står kvar inkl tidtabeller. Vid Hellebaeck gick vi upp i bokskogen på en mindre väg. Innan järnvägen ska man ta av på liten stig till höger och följa spåren en bit för att komma till stationen. Lokaltåget trafikerar banan ganska flitigt. Man löser biljett ombord i automat. Dit gick det bra med sedlar men inte hem då den vägrade ta emot, så det blev en gratisresa. Ett danskt resekort är alternativet.

Norr om Marienlyst

Norr om Marienlyst

Det går att ta sig fram här en bit

Det går att ta sig fram här en bit

Flera badmöjligheter längs kusten

Flera badmöjligheter längs kusten

En omväxlande och trevlig promenad

En omväxlande och trevlig promenad

Från Hellebaeck mot Helsingör

Från Hellebaeck mot Helsingör

Hornbaeck är en gammal klassisk badort men fin badstrand och fina gamla hus. Man kan fortsätta gå norrut till Gilleleje (finns beskrivet i annan tur på sidan).

Stranden i Hornbaeck

Stranden i Hornbaeck

Helsingör nämns som köpstad år 1231. När Öresundstullen infördes 1429 ökade handeln i orten. 1430 uppfördes ett karmeliterkloster som finns kvar. det är det bäst bevarade i Norden.Borgen Krogen byggdes, vilken ersattes med Kronborgs slott. Pesten 1710 tog en tredjedel av befolkningens liv. Tullen upphävdes 1857. Då blev det kris i stan, en riktigt djup kris. 1882 startade Helsingörs skeppsvarv och maskinbyggeri AB. 1892 startade tågfärjeförbindelse med Helsingborg. 1897 invigdes Kustbanan för tågen. på 1930-talet blev det en stor expansion av samhället.

Husfasaderna vittnar om att stan har varit rik

Husfasaderna vittnar om att stan har varit rik

Välbevarad gata från förr

Välbevarad gata från förr

På cykel genom Köpenhamns norra delar i juli

SIK brukar ha en tur till Köpenhamn varje sommar, förr var det till fots men numera på cykel. Bengt-Ola ledde turen för tio personer och skrev så här efter turen: ”Det blev en inspirerande cykeltur i vackra, annorlunda och charmiga miljöer i Köpenhamns norra delar och omgivningar. Vi var 10 personer som sammanstrålade vid Klampenborg efter lite tåglogistik. Turen gick till en början en bit norrut till Skodsborg där vi vek av in i Jaegersborgs hegn och dess vackra bokskogar och fortsatte tillbaka till Raadvad med sin gamla industrimiljö vid Mölleån. Turen gick sedan genom Dyrehaven där vi passerade de stora flockarna med hjortar och gjorde kort paus vid jaktslottet Erimitaget. Vi fortsatte genom parken fram till den stora rödmålade porten vid Fortuna och ut i de mer urbana miljöerna. Vi sökte oss på lokala cykelvägar genom Kph:s norra omgivningar ner till Uterslevs Mose och lunch i solen på liten brygga. Turen fortsatte upp på Bispebjerget till Köpenhamns kanske magnifikaste kyrka, Grundtvigskirken, inuti ett under av renhet och ljus . Där fick vi fixa dagens första punktering. Därefter ner till Österbro och något extra jordnära nästan mitt i stan. Det s k Östergro, 600 kvm trädgårdsodlingar ett antal våningar upp på taket till ett gammal bilhall. Spännande. Väl inne inne på Österbro passerade vi ett område med mycket charmiga kartoffelraekker(som byggdes pga den koleraepedemi som härjade i Kph i mitten av 1800-talet). Vi hann inte så långt in på Österbro förrän dagens andra punka var ett faktum, dessutom på samma cykel. Ofrivillig paus men en öl som tidsfördriv under lagning. Vi tog oss på smågator genom charmiga Österbrokvarter ner till Langelinie och Kastellet, försvarsanläggning från 1600-talet med välhållna och vackra byggnader. Turen avslutades i Nyhavn med sitt precis nyinvigda jätteprojekt, Kvaesthusmole (en konstgjord jätteplattform ute i vattnet) där vi tog ett varv på cyklarna. Mycket folk i rörelse. Ännu mer folk på nyinvigda ”Kyssebroen” (Inderhavnsbroen), cykel och gångbro mellan Nyhavn och Christianshavn. En speciell känsla att cykla över här. Slutmålet var Papierön och dess gamla industribyggnader som nu huserar massor med små s k street food bodar. Vi försåg oss med spännande mat och öl därtill som konsumerades i solen ute på kajkanten med utsikt över bl a Operan, hamninloppet och Nyhavn på andra sidan. Slutligen tog vi oss tillbaka till Österport station för hemresa med allt vad den innebar i form av oplanerade tågbyten, trängsel med hemvändande övriga svenskar och lite logistiska övningar i samband med byte på Kastrup. Alla kom dock välbehållna tillbaka till Skåneland.”

Dyrehavsbacken

Dyrehavsbacken

Kuperat i Dyrehavsbacken

Kuperat i Dyrehavsbacken

Det finns en del vatten runt Köpenhamn

Det finns en del vatten runt Köpenhamn

Upp på Bjerget

Upp på Bjerget

Takodlingen

Takodlingen

Kartoffelrekkerne

Kartoffelrekkerne

Nya cykel och gångbroar

Nya cykel och gångbroar

Köpenhamns tätort har 1 250 000 invånare med t ex Hellerup, Gentofte, mfl, dvs Hovedstadsområdet. Staden uppstod kring sillfisket och blev en handelsplats. Kristian VI var den store ”stadsbyggaren”. Det var på 1500-talet. Bränder härjade staden på 1700-talet. Den gamla staden ödelades av engelsmännen vid slaget om Köpenhamn 1808. På 1600-talet byggde holländare Christiansborgområdet genom pålning och kanaler. Börsen byggdes 1620 och var i drift till 1974. På 1700-talet byggdes radhuskvarter, bl a de gula soldatbostäderna, 1750 byggdes Amalienborg. Nyboderne. Humlebyområdet med 245 radhus byggdes 1885. Det var arbetarbostäder åt Bumeister och Wains varv. Kartoffelrekkerne mellan Ö Sögade och Ö Farimagsgade byggdes 1873-1889, även detta till arbetarna på varvet. Stadsmuren togs bort på 1800-talet och blev grönyta och mark för bebyggelse. Det blev ett hopplöst omodernt verk.

37 procent av arbetspendlingen sker med cykel i stan, vilket är unikt bland städer.

Vandring längs Mölleån på Själland maj 2016

Mölleån

Mölleån

Det var utlyst en tur som Lars-Åke Aronsson höll i. Det blev en ytterst fin tur. På Huvudbangården tog vi S-tåget till Lyngby (3 zoner). Det finns en fin broscher upptryckt över området ”Langs Mölleån, fra Lyckby til Öresund”. Hela leden är 12 km lång. Man kan paddla kanot hela vägen från Furesjön till Öresund, med lyft vid kvarnarna. Järnvägsbanan Närumbanan, har stationer vid Fuglevad, Brede, Örholm och Ravnholm. I Jägersborg finns förbindelse med S-tåg till Köpenhamn. Det går även bussar. I Rådvad valde vi att ta av genom Dyrehaven till stationen i Klampenborg station och Öresundståget. Man kan gå på båda sidor om ån. Den nordliga leden går genom ett mer flackt område. Den södra har mer kuperad terräng.

Mölleån och dess industrier

Mölleån och dess industrier

Möllorna /kvarnarna (på svenska) är den danska industrins vagga. Kvarnar fanns redan på vikingatiden för att mala mjöl. Det var knut den store som tog dit engelsmän för att få igång verksamheten. Ån bildades av smältvatten då inlandsisen smälte för 12 000 år sedan. Ån omges av ek- och bokskog främst. Hela ån har en längd av 36 km och en fallhöjd på 29 meter. Fallhöjden i den nedersta delen, 18 km, från Furesjön, på 20 meter delas av de nio kvarnar som finns. Det finns två förlopp av ån för fördelning av vatnet. Man har enats om vilket vattenstånd som ska finnas så att alla kvarnarna får vatten. 10 miljoner kubikmeter vatten rinner genom ån årligen. Det är detsamma som vad Furesjön rymmer. Man kallar den sjöns magasin. Sjön är på 10 kvadratkilometer.

Vid början på Mölleån finns kanotuthyrning

Vid början på Mölleån finns kanotuthyrning

Turen började i Lyngby där en liten idyllisk sjö finns livligt frekventerad av kanoter denna vackra dag. I ”paviljongen” tog vi första kaffepaus. När turen för första gången ordnades 31 augusti 2014 var det tre deltagare som skulade här när regnet började inför det stora regnovädret som orsakade översvämningar och trafikkaos på båda sidor sundet. Det slapp vi idag! Den första kvarnen är Lyngby mölla, som nu är museum. Stigen går utmed sjön och under järnvägen. Nästa plats att stanna till vid är Sorgenfri slott, som ägs av kungafamiljen och användes av dem, så det är inget tillträde dit. Det är ursprungligen en romantisk landskapsträdgård. Leden går bland annat i skuggan av bokträd längs järnvägen.

Längs Mölleån

Längs Mölleån

Sen kommer Fuglevad vandmölle, som ingår i Frilandsmuseet. Man passerar sedan Rörskogen där man har bevarat det naturliga slingrande mönstret av ån. Man går i Brede alle med bokträd. Därefter kommer man fram till Brede verk som senast varit en klädesfabrk. Där finns industrimuseet med gratis entre. Nationalmuseets Friluftmuseem finns intill, även det med fri entre. Längre fram kommer man till Örholms verk, som varit krutverk, sen koppar och järnverk och senast pappersbruk.

Örholme

Örholme

Nymölle kommer sen och det var senast färgeri och strumpfabrik. Vid Ravneholms skog blir det kuperat. det kallas det danska Schweiz. En gammal hålväg går genom skogen. Den stora fabrik som kommer sen heter Ravnholm som blev pappersfabrik 1906 och ägdes av Schons fakriker.

Ravnholm

Ravnholm

Det kommer två broar varav den västra har en stor vattenledning under sig och den östra en avloppsledning. Det är två kommuner som försörjs av ledningarna. Närumsbanan korsar Mölleån på en hög bro. Den byggdes för att transportera gods till fabrikerna. Reningsverket Lundtofte kommer sen. Det renade vattnet leds ut i ån. Den fabrik som man ser kommer till heter Stampen pga att man stampade tyget så att det skulle bli tätt. Den sista anläggningen vi kom till var Rådvad där vapen framställdes under 1600-talet. Det blev sen krutverk och därefter tillverkades järnredskap bl a knivar och det pågick till 1973. På Rådvad kro tog vi en god öl.

Rådvad

Rådvad

Närmast Öresund ligger Strandmöllan som varit en pappersfabrik. Vi svängde emellertid in i Dyrehaven som tillsammans med Jägerborgs hegn är 8 km från norr till söder. Det var en gång kungens jaktmarker och jaktslottet brukas än idag. I parken finns gamla, stora ekar men även bokträd, al, mm. 2000 kronhjortar, rådjur, mm stövar omkring ganska oblyga. Turen blev strax under 15 km.

Dyrehavsbacken

Dyrehavsbacken

Stora, märkliga träd i Dyrehaven

Stora, märkliga träd i Dyrehaven