Vandring kring Degeberga och längs Verkaån, sept 2012

Degeberga backar

Lördagen inleddes med tur nr 1 i Vandra med GPS, boken av Karin Hoffman, som går kring Degeberga. Denna tur går först runt Forsakarsravinen och sen in mot samhället. Vi gjorde tappra försök att nå den stig som fanns beskriven i boken men saker ändras på fem år och det var mest traktorspår här. Rutten går förbi en fiskesjö och sen mot Sockertoppen, en höjd som ingår i Degeberga backar. Toppen bestegs och en rast i solen var vi förtjänta av. Detta är som Brösarps backar med stenar utslängda. Cykelvägen Brösarp-Kristianstad passerar och leden går 1,5 km på cykelväg. Därefter upp i skogen på skogsvägar som slingrar fram. Den utmynnar i hembygdsparken som verkar vara väl nyttjad. Här fins också massor av gräsytor för boll och annat. Nu byggde vi på turen med att gå söderut till ravinen av Segesholmsån där Trollemölla och Trollalider finns. Vi följde stigen i början men vek sen av upp mot öppna marker som vi följde för att komma ut på en liten grusväg som följdes ca 1 km. Där det finns en skylt till Rallatedalen vek vi in på stigen längs ån. Här är väldigt vackert med branter på båda sidor. En trolsk stämning infann sig. Längre fram passerades två fiskesjöar och sen nådde vi stigens början. Hemåt gick det över träningsplanerna vid stugbyn och sen upp på höjden innan Forsakar nås. Här hade vi hyrt in oss över natten.

Nästa dag tog vi bilarna till Andrarum där vi skulle följa tur nr 5 i boken Rofyllda platser, rundvandringar, av Karin Hoffman. Den går längs Verkaån. Förbi slagghögarna efter aluntillverkningen, över vackra ängar på Gula leden bar det. En tilltalande ås med vackra ekar och betande får blev en bild av det pastorala landskap man ibland får sig beskrivet. Genom skogar längs ån med allehanda trädslag, över stättor och spänger, gårdsvägar och släpvägar, över en nästen genomrutten bro (ledstängerna var dock stabila) och sen var vi på Skåneleden vid Vantalängan. När vi satt oss för lunch kom solen och lyste genom bladverket så att det kändes som en vårdag med skir grönska. Nu gick vi på andra sidan ån och på mer lättgången stig. Först är det mycket högt och brant men lite senare går leden längs med ån. Den övergår i en grusväg fram till Hallamölla som vi nu återsåg. Därifrån till Andrarum blir det mer skogsstig med väldigt varierad fauna. Innan man kommer ut på öppnare marker passeras ett lite svårare parti där benstyrka och balans sattes på prov. Vi klarade det och kom så småningom upp på höjder igen och satte oss att njuta sol, värme och lukt av koskit. Även här är pastoralt. Den sista biten gick genom alunbrukets slagghögar. Målet var att nå kaffestugan kring kl 16 och det uppnåddes. Vi valde ett bord utomhus och fick ut gott kaffe och romkaka, chokladkaka, äppelkaka resp kakfat. Alunbruksbyn är en idyll. En fin avslutning på två fina vandringsdagar, tyckte alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *