Etikettarkiv: Höganäs

Helsingborg-Höganäs 2 augusti

Detta är södra delen av Kullaleden. Sträckan är 22 km. Hela turen är lättgången.

I Laröd slutar Landborgen, samhället ligger på denna. Sandsten från Laröd har brutits till kyrkor och slott. Således finns de även i Kronborgs slott.

Hittarp är ihopvuxet med Laröd och finns på strandremsan.

Viken ligger i Höganäs kommun och har drygt 4000 invånare. Ur historien kan man läsa att pesten slog hårt mot samhället 1710 då en tredjedel dog. Det var en stor sjöfartsort på 1800-talet. Flera korsvirkeshus från 1600- och 1700-talet finns bevarade.

Höganäs har ett ursprung som gruvindustri där kol och leror bröts. Leran används för eldfast keramik. Höganäsbolaget startade 1797 och gruvverksamhet fanns fram till 1961. Det som kallas Höganäs Övre har byggts efter en rutnätsplan och har flera gamla byggnader bl a disponentbostaden, stadshotellet och bostäder. Stationshuset ritades av Folke Zettervall 1918.Det fanns järnväg för godstrafik till 1992 med förbindelse till Västkustbanan. Möllebanan fanns åren 1910-1963.

Vid Laröd

Vid Laröd

Vid ett av naturreservaten

Vid ett av naturreservaten

Många fina villor passeras

Många fina villor passeras

Erosion

Erosion