Etikettarkiv: Vandra Skåne

Alnarp och Lomma, april 2016

Vi följde Karin Hoffmans tur 11 i boken Rundvandringar Evighetsträd. Då startar man i Alnarpsparken. Den ligger tio km nordost om Malmö. Här har Sveriges lantbruksuniversitet en campusort. Själva parken är unik med stora träd. Det har ursprungligen varit en stor almskog men park anlades kring 1880. Det har bedrivits jordbruk mm sen 1100-talet. Slottet blev klart 1862. Man kan på deras hemsida lyssna på olika avsnitt i parken där de berättar mycket om vad de håller på med. Det som tillkommit senare är Tor Nitzelius park och Västerskogen som ligger i den västra kanten av området. Det ingår i Landskapslaboratoriet och skyddar parken från västliga vindar. Det finns en Rehabträdgård i den östra delen. Det finns även museér och en perennträdgård i parken.

Södra delen av Alnarpsparken

Södra delen av Alnarpsparken

En av de stora ekarna i Alnarpsparken

En av de stora ekarna i Alnarpsparken

Trädgård i södra delen av Alnarpsparken

Trädgård i södra delen av Alnarpsparken

Vi fortsatte sen ner till havet förbi försöksgårdarna och över järnvägen och Västkustvägen. Här kan man gå längs kusten åt båda hållen. Vi gick söderut förbi en del hoddor vid stranden där vi även fikade med Sysav´s anläggning och med Malmö och lite av Köpenhamn som vy. Sen finns en väg tillbaka till Alnarp förbi gårdarna och motorvägen. Denna del av parken är tilltalande med alla ekarna.