Kartor, info

 

1 Naturområden i Skåne kommunvis, klippt

Naturtyper, Landskapskaraktärsanalys, länsstyrelsen

Naturskyddsföreningen har en väldigt bra sida.

Region Skånes sida om strövområden

Länsstyrelsens naturguide över 215 områden

Karta med naturområden, Länsstyrelsen

Slotten i Skåne

Skåne och dess S:

 • Slotten. Skåne är det slottstätaste området i Sverige. Här fanns förutsättningar för stora sammanhängande jordbuksegendomar som kunde bära upp ett slott. Det var danska stormän som på medeltiden, då Skåne var danskt, satte igång byggandet.
 • Skogarna med lövskog. Ingen annanstans i Sverige finns det så mycket vackra bokskogsområden, de kanske finaste skogarna vi har för friluftslivet. I norr barrskog. I sydöst hedlandskap och backlandskap.
 • Spåren från järnvägen. Skåne hade mest järnväg i norra Europa kring nittonhundratalets början. Många linjer har lagts ner men många återstår.
 • Sädesfälten och sockerbruksfälten. Sveriges kornbod kallas vi ibland. Den goda jorden på slätterna ger förutsättningarna för detta. De vajande sädesfälten är karakteristiska för landskapet. Sen har vi äppelodlingarna på Österlen!
 • Sjöarna och vattnet runtom oss. Vi omges av vatten, Östersjön och Öresund. Att det finns sjöar är inget speciellt men de är ovanliga på det sättet att de inte omges bara av skogar utan av vackra öppna landskap.
 • Slätterna. Söderslätt, Ystadslätten, Kristianstadslätten, Lundaslätten är stora platta områden men utomordentlig jord för odling. Slätten gör att det är lätt att cykla. Det gör att det finns massor av fina cykelvägar och glest trafikerade vägar.
 • Samhällena. Vi är det tätast befolkade landskapet och har alltid varit det. Det var hit de första människorna kom efter inlandsisen, det var här samhällena uppstod först och det är här jordbruket har utvecklats. Fler än trehundra kyrkobyggnader finns bevarade från tidig medeltid. De fyrlängade korsvirkesgårdarna är speiella för Skåne.
 • Städerna. Ingenstans finns det så många städer som grundats under medeltiden.
 • Söderut, Närheten till Danmark och Tyskland men även Baltikum är en stor tillgång. Bron till Danmark gör att vi snabbt kan ta oss till storstaden och huvudstaden Köpenhamn. Till Berlin är det lite längre. Med tåg når du på en halv dag många turistmål i norra Tyskland.
 • Själland. Bara en bro på 20 km som ska passeras från Malmö för att komma till grannlandet. På Själland har du slätter, sjöar och slott också.
 • Sedimentära, det vill säga lagrade bergarter. De finns bara i Skåne och då speciellt i gamla Malmöhus län. Det ger förutsättningarna för den goda jorden, växtligheten. Sydöst till nordväst: där finns en serie platåartade urbergshorstar, Linderödsåsen, Söderåsen, Kullaberg.

Statistik: Invånarantal: ca 1,2 miljon.   Yta: 11 000 km2.   400 kilometer kust delvis med sandstränder.

Marken: 34 % skogsmark, 49 % Jordbruksmark, 3 % berg och övrig natur, 3 % vatten, 9 % bebyggd med tillhörande mark, och 2 % myr.

Skåne har 98 kulturhistoriskt värdefulla miljöer, 28 konst- och kulturhistoriska museer och 9 medeltidsstäder. Det finns cirka 500 kyrkor, ett antal fornlämningar och byggnadsminnen. Skåne har flest slott och herresäten av alla svenska landskap, 240 stycken.

Befolkningen i Skåne har mer än fyrdubblats sedan början av 1800-talet, då 90 procent av Skånes befolkning bodde på landsbygden. Idag bor istället nära 90 procent av skåningarna i städerna.

Skåne har varit danskt längre än det har varit svenskt när man ser tillbaka över tiden. Historien är kantad av blodiga krig och djupaste elände, men Öresundsregionen har även varit en blomstrande region – under medeltiden var det norra Europas mäktigaste handelscentrum.

Öresundsregionen består av Skåne och Själland med öarna Mön, Lolland, Falster och Bornholm. Det är Skandinaviens mest tätbefolkade område med 3,6 miljoner invånare.

Trots att Skåne bara är 10 mil på tvären så brukar våren komma två till tre veckor tidigare till Malmö än till östra Skåne. Det regnar däremot mer i västra Skåne än i de östra delarna.

Även den medeltida kulturen har avsatt minnesmärken. Det som finns kvar är kyrkobyggnader Den viktigaste perioden var 1100- och 1200-talen då flera kyrkor uppfördes. Mer än 300 kyrkobyggnader finns bevarande från denna tid. Några borgar från senmedeltiden finns bevarade. Den bäst bevarade är Glimmingehus.

Under renässansen uppfördes herremansborgar. De bäst bevarade är Svenstorp utanför Lund och Vittskövle utanför Kristianstad. Av de skånska städerna går 5-6 stycken tillbaka till medeltiden. Barocken har för Skånes del inte lämnat några större minnesmärken efter sig. Orsaken kan vara de förödande krigen. Ruiner finns såsom Månstorps gavlar .

Vid mitten av 1700-talet började landskapet åter resa sig ur askan efter krigen. Herrgårdar återuppbyggdes, städerna gick mot en ny blomstring och industrier anlades.

Resultatet av skiftena i början av 1800-talet blev att de tätt sammanbyggda byarna bröts sönder och att nya bondgårdar byggdes upp mitt ute i den ägofyrkant som skiftesmännen tilldelat bonden. 25 år efter den stora utflyttningen hade den odlade jorden fördubblats ytmässigt. Från 1800-talets början till mitten av 1900-talet har den odlade jorden ökat från 15 procent av Skånes yta till 50 %.

Välståndet ökade med den ökade jordbruksproduktionen. Pengar kunde investeras i de många industrier med jordbruket som bas, som under 1800-talets senare decennier växte upp i skånska städer och på landsbygden. En annan orsak till blomstringen var att järnvägarna byggdes ut. En tid var Skåne jämte Belgien och delar av Tyskland, Europas mest järnvägstäta område. Många av de nya kommunikationerna tillkom för livsmedelsindustrins behov, inte minst sockertillverkningen. Industrialiseringen påverkade främst städerna men även landsbygden där det växte upp ett stort antal stärkelsefabriker, brännerier och sockerfabriker. I 1960- och 1970-talets strukturrationaliseringar har många av dessa fabriker kommit att läggas ned. Övergivna industribyggnader är monument över denna passerade epok.

Skånes kommuner:

Bjuv
Bromölla
Burlöv
Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan
Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *