Simrishamn till Baskemölla via Bäckhalladalen och åter till Simrishamn via Skåneleden 6 okt 2023

Ute vid kusten mot Tobisviken

De 9 som deltog strömmade till från lite olika håll, Malmö, Lund, Klagstorp, Rörum. De kom med tåg, buss och bil. Alla samlades vid stationen i Simrishamn. Vi gick bort till Rosentorget i närheten, till Bergengrenska trädgården lite längre bort och sen till kyrkan som vi besåg. En trevlig kyrkguide fanns på plats. Det var fortfarande uppehållsväder. Vi gick genom parker och villaområde och kom ut till område i nordvästra delen. Vi följde Tommarpsån på en stig efter Stig. En bit grusväg och sen åter stig. Nu närmade vi oss Bäckhalladalens naturreservat och det första vi mötte var klipphällar som man inte ser någon annanstans i Skåne. Mossor mm gjorde det lite slipprigt för nu hade det börjat duggregna. Vi kom till ett fint område med böljeslag på klipphällarna, vilket är ovanligt. Det blev dags för lite mat så vi satte oss i lä vid en liten brottkant i stenhällen. Turen fortsatte sen genom grönska och sen blev det ut i naturen på obanad väg. Några inhägnader passerades. Äppelodling som var klar för skörd låg intill. Vi kom fram till ekobyn i Baskemölla. Här passerades stora tomter med mer fantasifulla hus än på andra platser. Vi kom ner till vägen och gick ner till hamnen. Vi följde sen kusten i varierad natur. På vissa platser märkte vi av den kraftiga blåsten. Duggregnet varierade i styrka. Vi kom till gula sandstränder och sen till klipphällar vid Vårhallarna där vi tog fikat. En stor sandstrand passerades vid Tobisvik och vinden låg på lite regnbemängd. Ett fint koloniområde passerade efter campingen. Vi nådde målet, restaurang Röken. Det blev 14 km som planerat och vi var glada och nöjda att vi genomfört turen och inte ställt in. Vi röstade nämligen om det dan innan. Vi tackade Stig för upplägget. Vädret rår han inte för. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *