Etikettarkiv: cykel osby

Cykel Osby-Verum-Hästveda-Osby, 50 km, 3 juli 2008

Detta är mycket en skogs-cykeltur! För en slättbo är det en annorlunda upplevelse. Det är inte speciellt kuperat utan rätt behagliga backar. Små åkertegar finns kvar från gångna tider då varje möjlighet till odling togs tillvara. Stengärdesgårdar i skogarna minner också om mycket slit för att få odlingsbar mark och för att skilja åker från betande kreatur. Stormen Gudrun gick fram här i januari 2006 vilket verkligen märks. Detta är nordskånska furuskogsbygden enligt länsstyrelsens benämning. Fast furuskog är det lilla av de trädsorter som syns längs vägen. Färden ut från Osby går via vägen mot Vittsjö, efter några hundra meter till vänster mot Verum. Första stopp blir vid Hörlinge ängar och dess naturrum, dvs fågeltorn och fina informationsskyltar om området och projektet som Hässleholms kommun bedrivit. Det är ett återskapande av de ängar som växte igen sen slåttern upphörde på sextiotalet. Nu sker slåtter, vilket också skedde just den dag jag var där. Ängarna översvämmas vår och höst. Det är ett unikt område eftersom inget har gjorts åt åarnas dragning. Sen slingrar sig vägen vidare till Verum, som är en liten trevlig ort med kyrka på höjden och nedanför ån som slingrar sig i en djup sänka. Här står det på mina skåneledskarta från 1997 att det ska finnas en affär men så är inte fallet längre. En banan och vatten får räcka. Jag satsar på Hästveda. Vägen passerar ett antal mindre ”hussamlingar” bl a Tågarp, Magnarp, Gubbarp och Jägersborg. I Hästveda blir det dagens rätt på Stinsen, f d järnvägsstationen. Numera susar tågen förbi i hög hastighet. Nio kommuner i denna region har beslutat att agera för att få fler stationer till de drygt 200 000 invånare de har tillsammans. Med detta vill de åstadkomma en positiv utveckling för kommunerna. Med tåg tar det då 9 minuter till Hässleholm mot idag 32 minuter med buss. Lursjön är en liten pärla fyra km från Hästveda, med fin badstrand och fint badvatten. Färden tillbaka går förbi Osbysjön. En paus vid Osby skansar och minnesstenen över ett snapphaneslag gjordes. Snapphanar.nu ger mer information.