Listerlandet i Blekinge, vandring, aug 2013

Klippbad söder om Hör

Klippbad söder om Hör

Premiär för vandring på Listerlandet i Blekinge. SIK hade söndagsvandring från Djupekås till Hällevik. Kås är de små hamnar som anlagts för enstaka båtar med stenläggning på sidorna, många sådana alltså på rad i t ex Djupekås och Hörvik. Idylliska samhällen med väldigt fina hus, både gammalt och nytt. Vi gick över strandängar som Djupekås samfällighet sköter om med rikt fågelliv. Här kom strax en liten badplats som passerades. Ovanligt strandområde för oss skåningar. Här finns orkideer på våren eftersom det är kalkrik mark. Det var visst en bonde som försökte sig på tallodling men som gav upp när djuren åt upp plantorna. Vi kom in i Tocken, en liten hussamling med ett Natura 2000-område intill. Därefter Spraglehalls naturreservat och därefter Krokås där fisk går att köpa om matsäck glömts. Vi kom till Hörvik med indragen badstege i hamnen så istället gick vi till klipporna söder om efter att först ha passerat fina gamla hus och några skrytbyggen. Skönt klippbad. Vi gick till Hålehall, en bergsknalle där det under ytan finns landets största grotta som dock inte är tillgänglig. Vi valde att gå nere vid kusten och inte upp till toppen på Listershuvud. Här är det lite säregen skog, skottskogsliknande. Det är stenigt eftersom detta en gång var kust. En geologisk stig finns där man kan läsa om det olika havsnivåerna under tiden efter senaste istiden. Vi kom till Nogersund och gick vidare till närbelägna Hällevik med fina sandstränder. Vattnet var ljummigt efter denna fina sommar.

I Djupekås

I Djupekås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *