Trolleholmstrakten i juli

Vi gick turen åt andra hållet jämfört med förslag i Karin Hoffmans bok Rundturer evighetsträd. Detta med tanke på att det hinner skymma på slutet och då är det en ravin i skogen! Turen började med vanlig väg en bit västerut, förbi gamla arbetarbostäder till Godset. Sen går en gulmarkerad stig längs en ravin inne i skogen som vi följde. Här gick vi lite fel trots rekning dagen innan visserligen åt andra hållet men ändå. Höga bokar och brant stup ner till ån. Vi hittade sen över ån och över två stättor och kom sen på en form av ridstig med gott om spån utlagt. Sen är det en bit väg till man kommer till ett gammalt utflyktsmål med flera gamla evighetsträd. Bl a Skånes grövsta sälg och lind. En liten sjö passeras. Där tog vi rast. Sen följer en vandring i högt gräs mellan två skogsodlingar. Eftersom det duggade var gräset blött och vi blev sura om fötterna och byxorna. En rak grusväg leder sen ner mot öster till två hus där fina hästar studerades. En mindre asfalterad väg leder sen efter en krök tillbaka till Trolleholm.

Godset har en hemsida med fyllig information. Driften sköts av Trolleholms Gods AB. Själva slottet hyrs ut till näringslivet och kallas ibland Skånes Harpsund. Godset är inte tillgängligt för allmänheten. Carl Trolle-Bonde äger det idag. Ursprunget till slottet är från 1500-talet. Ca 1760 ägs det av Trolle-Bonde genom giftermål. Det fick sin nuvarande form kring 1880 genom Meldahl. Det var fideikommiss mellan 1755 och ca 1970. Det har ett av Nordens största privata bibliotek. Godset har en Härlighetsplan som drar upp linjerna för skötseln! 5000 hektar ingår, varav skog 2350, åker 1450, arrendegårdar 750 och tomter och parker 110. 35 helårstjänster finns. Det finns även Trolleholm Kraft AB och Trollungen AB, en förskola. 70 hur hyrs ut. Det finns julgransodling och sk pyntgrönt också. 60 % av skogen är lövträd och resten barrträd.

En överraskande stor ravin finns här

En överraskande stor ravin finns här

Gamla, grova träd finns

Gamla, grova träd finns

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *